Solarne nadstrešnice

Programu nadstrešnica ARMAT dodali smo solarnu nadstrešnicu. Na njoj su smješteni fotonaponski paneli koji mogu biti montirani na pokrov nadstrešnice ili sami predstavljaju pokrov nadstrešnice. Razvili smo, naime, vlastito rješenje za odvodnju s fotonaponskih panela.

Postanite samodostatni

Prednost je solarne nadstrešnice da se, primjerice, nadstrešnicom za 2 automobila može povećati elektrana koju korisnik postavi na krovu svoje kuće. Uz nadstrešnicu za 3 automobila već možete osigurati samoopskrbu električnom energijom za prosječnu potrošnju kuće za stanovanje.

Okvirnu cijenu i više informacija o solarnim nadstrešnicama po mjeri možete dobiti putem konfiguratora.

Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom
Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom
Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom

Solarnoj nadstrešnici može se dodati i punionica za električni automobil. Stanica za punjenje uparena je s uređajem za dinamično upravljanje snagom punjenja. Uređaj mjeri trenutačnu potrošnju snage cijelog objekta i zajedno sa stanicom prilagođava snagu punjenja električnog automobila.

Uz nadstrešnicu za 3 automobila ili za 2 automobila i nekoliko dodatnih panela uz nadstrešnicu možete već osigurati dovoljnu proizvodnju struje za potrošnju u kućanstvu i punjenje električnog automobila za kilometražu oko 100 km na dan.

Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom
Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom
Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom

 

Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom
Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom
Solarne nadstrešnice s fotovoltaikom

Šaljite upit »