Osobna izkaznica

 

Armat d.o.o.
Sjedište: Krmelj 37A, 8296 Krmelj
Uprava i prodaja: Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto
Direktor: Julij Nemanič


Tel.: +385 (0)91 2332 415

 

E-mail: